Rzuty mieszkań – piętro 2

Pobierz rzut z góry PIĘTRO 2 PDF

Klatka 1A, Mieszkanie nr 6: 53,36m2

Klatka 1A, Mieszkanie dwupoziomowe
nr 7: 60,53m2

Klatka 1A, Mieszkanie nr 8: 49,29m2

Klatka 1, Mieszkanie nr 5: 50,99m2

Klatka 1, Mieszkanie nr 6: 55,07m2