Rzuty mieszkań – piętro 1

Pobierz rzut z góry PIĘTRZO 1 PDF

Klatka 1A, Mieszkanie nr 4: 53,24m2

Klatka 1A, Mieszkanie dwupoziomowe
nr 2: 59,06m2

Klatka 1A, Mieszkanie nr 5: 49,34m2

Klatka 1, Mieszkanie nr 3: 51,44m2

Klatka 1, Mieszkanie nr 4: 55,35m2